JAC Training & Coaching

Be - YOU - tiful

Extern Vertrouwenspersoon

Een werkgever biedt graag een veilige werkplek aan alle werknemers, zowel fysiek als psychisch en sociaal. Het is overigens zelfs verplicht. Echter, waar mensen met elkaar omgaan, kan er sprake zijn van grensoverschrijdend gedrag, bewust of onbewust. En dan zodanig dat een werknemer (of een team) zich niet meer veilig voelt op de werkplek.

Hiervoor is het van harte aanbevolen een professionele Vertrouwenspersoon aan te stellen, waar mensen naar toe kunnen gaan als zij last hebben van ongewenst gedrag op de werkvloer. Hieronder vallen aspecten als: pestgedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie en agressie maar ook schending van de integriteit. 

Er kan een interne Vertrouwenspersoon worden aangesteld, maar je kunt dit ook uitbesteden aan een externe Vertrouwenspersoon, die er neutraler instaat en niet meerdere petten in de eigen organisatie draagt. Hiervoor kun je bij mij terecht. Ik sta ingeschreven bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVV) en ben gecertificeerd als Vertrouwenspersoon. Bel of mail me voor meer informatie en nadere kennismaking. 

Ter inspiratie een tekst van Jeff Foster over de grote kracht van aanwezig zijn en luisteren:

When a loved one is in physical or emotional pain,
when their world no longer makes sense,
your simple listening can work wonders.
Cry with them.
Be silent with them.
Validate their feelings, however painful.
Help them feel known in this world.
Don’t offer clever answers now. Offer yourself.
Don’t preach and teach.
Don’t judge them, or make them feel wrong for thinking their thoughts.
Embrace them.
So they do not feel alone.
So they can touch upon their own courage.
Their capacity to withstand intense feelings.
When a friend is in physical or emotional pain,
when their world no longer makes sense,
offer them the greatest medicine of all:
Your love.
 
– Jeff Foster